De perfect bron voor al uw gevitaliseerd water! afsluiten

Bronwater uit uw kraan!

Introductie

Reeds in de oudheid erkenden vele grote beschavingen waaronder de Romeinen de belangrijkheid van water. Getuige hiervan zijn de vele aquaducten en thermen die u de dag van vandaag nog steeds kan bewonderen in Rome en omstreken. De Romeinen waren tevens een van de eersten die therapeutische eigenschappen toekenden aan water. De dag van vandaag is water meer dan ooit een essentieel en integraal onderdeel van het leven, kan u zich nog een dag zonder water voorstellen?

71% Van het aardoppervlak is bedekt met water, waarvan slecht een klein percentage (0,6%)drinkbaar is Ook ons eigen lichaam bestaat voor ruim 75% uit water. Om te overleven heeft ons lichaam dagelijks ongeveer 2,5 liter water nodig. Een groot deel van deze waterbehoefte krijgen we binnen via voeding, daarenboven wordt het ten stelligste aangeraden om minstens 1,5 liter water per dag te drinken.
Vitaalwater1

Water is belangrijk voor ons lichaam omdat:
• Water afvalstoffen uit het lichaam opneemt en afvoert.
• Water zorgt voor de temperatuurregeling van ons lichaam.
• Water essentiële mineralen als Calcium, Kalium en Magnesium bevat

Wat is Water?

Water is een niet-hernieuwbare natuurlijke grondstof en de oorsprong van alle leven op Aarde. De relatief kleine hoeveelheid drinkbaar water op Aarde bevindt zich in een continue cyclus van verdamping, neerslag en afvloeiing.
Vitaalwater3

Vroeger hebben we allemaal op school geleerd dat water bestaat uit 2 atomen waterstof (H) en 1 atoom zuurstof (O), vandaar de chemische notering H2O. Spijtig genoeg wordt er niet zorgvuldig omgegaan met de kostbare grondstof water, waardoor deze stelselmatig verontreinigd raakt. De dag van vandaag bevat water dus niet enkel 2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof, maar ook nog een heleboel verontreiniging.

Deze verontreiniging die door de eeuwen heen ontstaan is noemen we voorouderlijke pollutie. Deze voorouderlijke pollutie bestaat uit gememoriseerde energetische signalen met een bepaalde golflengte. De golflengte van deze signalen kan bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid Het is dus niet verstandig om simpelweg aan te nemen van water zuiver en onschadelijk is. Water moet gezuiverd worden van alle ongewenste signalen en energie om een levende en vitale substantie te zijn.

Maar is het water dat u en ik dagelijks gebruiken wel zo gezond als we denken?


Lees meer over de Aquakat!
Informatie Aquakat